Følg alle HMS-lovgivninger

Reduser sykefravær

Øk motivasjon og effektivitet

Ring kundeservice på 400 01 709

Slik gjør vi HMS enkelt, raskt og digitalt

Med brukervennlig HMS-system og engasjerte rådgivere hjelper vi deg å følge alle lovpålagte krav, og kan garantere redusert sykefravær og friskere arbeidsmiljø.

Vil du høre hvordan vi kan hjelpe?

Legg igjen ditt telefonnummer så kontakter vår rådgiver deg innen kort tid.

Eller ring oss på 33 50 56 29

Vi sørger for at du overholder alle HMS-krav

Med tilknytning til vår Bedrifthelsetjeneste får du bistand i alle deler av HMS-arbeidet, slik at du har alt i orden om du skulle få tilsyn.

Vi garanterer bedre arbeidsmiljø og mindre sykefravær

Vi ruster dine ledere med gode rutiner. Slik blir det enklere å følge opp enkeltmennesket og sikre godt arbeidsmiljø.

Vi strukturerer HMS-arbeidet og sparer deg for tid

Vårt brukervennlige HMS-system hjelper deg å gjøre jobben raskere. Få hjelp til å prioritere arbeidsoppgavene i riktig rekkefølge, til riktig tidspunkt.

Vi hjelper over 8000 bedriftskunder

EAS
Lier Asvo
Svenns Transport
VOM

Hjelpen er kun en telefon­samtale unna!

Våre rådgivere sitter klare for å bistå deg om du skulle trenge det. Når ikke støttedokumentasjon eller forklarende videoer svarer på det du er usikker på, kan du få hjelp av en dyktige rådgiver på få minutter.

Dette kan vi hjelpe deg med:

Vi bistår deg når det trengs

 • Krisetelefon for dine ansatte
 • Juridisk rådgiving
 • Fraværshjelpen
 • Deltagelse i dialogmøter

Digital kontroll med HMS- og HR-system

 • Tilpasset tilgang for admin og ansatte
 • App for ansatte
 • Oversikt lover og regelverk
 • HMS og Personalstyring

Helseoppfølging og sykefravær

 • Helsekontroll av ansatte
 • Helsesamtale med ansatte
 • Henvisning til nødvendig behandling
 • Telefonkontakt med terapeut
 • Krisetelefon

Trygt og godt arbeidsmiljø

 • Medarbeiderkartlegging
 • Lovpålagte kurs
 • Personalhåndbok
 • Bransjespesifikk eksperthjelp

Alt samlet i ett digitalt system – så du får full kontroll

Vårt digitale HMS-system samler alle oppgaver knyttet til personalstyring og HMS, samt hjelpedokumenter som håndbøker og maler, på samme sted. Systemet er en skytjeneste som er lett å logge på fra hvilken som helst enhet, og som er enkel å bruke for både administrasjon og ansatte.

Digital løsning og app

 • Skybasert tjeneste
 • Logg inn fra hvor du vil
 • Gi tilgang til hvem du vil
 • Gi eller begrens tilgang til dokumenter
 • Egen app til ansatte
 • Tildel og deleger oppgaver

Personalstyring

 • Ansattoversikt
 • Ferie- og fraværs­registrering
 • Medarbeider­samtaler
 • Kompetanse­kartlegging
 • Personalhåndbok
 • Ansattskjemaer (arbeidsavtaler o.l.)
 • Timeføring

HMS-system

 • Oversiktlig dashboard
 • Oppgavelister
 • Handlingsplan
 • Risikovurdering
 • Vernerunde
 • Avviks­registrering
 • Stoffkartotek

Kundecaser

Vi har løst problemer for over 8000 bedriftskunder, med alt fra 1 til 20500 ansatte.

Transport
25 ansatte
Sparer et årsverk med digitalt system

«Jeg visste ikke hvor jeg skulle begynne. For meg var HMS er evig kaos. Etter at vi fikk på plass HMS-systemet har jeg spart både tid og penger, faktisk et helt årsverk.»

Svenn Toftesund, daglig leder

Svens Transport

Les mer
Kommune
230 ansatte
Reduserte sykefraværet med 35%

Høsten 2016 lå Time kommunes omsorgssektors sykefravær på over 10% og hadde gjort det i mer enn 10 år. Dette var høyere enn alle øvrige enheter i kommunen.

Time Kommune

Les mer
Olje og gass
19 ansatte
Fikk lederstøtte i tøffe tider

«Å benytte en nøytral tredjepart med ekspertise på mellommenneskelige utfordringer i nedbemanningsprosesser er utvilsomt det beste for alle parter.»

Troond Olav Johannesen, daglig leder

EAS

Les mer
Sikkerhet
500 ansatte
4% kutt i sykefraværet på ett år

«Jeg er fornøyd med effekten av de grepene som er tatt. Dette har ført til økt arbeidsglede og mindre slitasje.»

Olav Strand, regionssjef

NOKAS

Les mer
 

En digital løsning med alt du trenger:

Hjelp til å følge HMS-lovgiving

Bransjespesifikt lovverk: søkbart lovverk som tilpasses din bedrift.
Vernerunder: bransjetilpasset mal for hva som skal kontrolleres.
Maler for rutiner: over 100 maler for rutiner og instrukser.
Risikovurdering: maler for gjennomføring og bistand over telefon.
Stoffkartotek med informasjon om farlige kjemikalier bedriften oppbevarer og bruker.
Kartotek for pålagt arbeidsutstyr.
Registrering av avvik og uønskede hendelser. Oversikt for kontroll av tiltak.
Handlingsplan: komplett forslag med lovpålagte aktiviteter.
Lovpålagte kurs: «HMS kurs for ledere» og «Grunnkurs i Arbeidsmiljø».
Ukentlige webinarer: fri tilgang for alle ansatte.

Enkel administrasjon av ansatte

Ansattregister med oversikt over personalia.
Skjemaer for arbeidsavtaler, sluttattester og oppsigelser.
Ferieoversikt: søk om og godkjenn ferie.
Fraværsregistrering: registrer og godkjenn fravær.
Medarbeidersamtaler: planlegg og kall inn. Mal for gjennomføring.
Kompetanseoversikt med alle ansatte.
Timeregistrering med arbeidstid, overtid og avspasering.
Digital personalhåndbok som tilpasses bedriften.

Full kontroll på sykefravær

Helsesamtale / helsekontroll. Hvert 3. år eller så ofte risikoforholdene i bedriften tilsier at det må gjøres.
Fraværshjelpen: telefontjeneste som besvarer spørsmål om regelverk for sykefravær*.
Digitale funksjoner for oppfølging av sykefravær.
Dialogmøter: Stamina kan stille i Dialogmøter i regi av NAV.
Krisetelefon: telefontjeneste som kan benyttes av alle ansatte i bedriften ved behov*.
Stemningsrapporten: periodisk undersøkelse for å kartlegge arbeidsmiljø.

Vi følger dere opp der det trengs

Teknisk support kan kontaktes av både leder og ansatte*.
Juridisk bistand: telefontjeneste som svarer på arbeidsrettslige spørsmål*.
Fysisk tilstedeværelse ved behov (ekstra kostnad).
Utrykning ved krise (ekstra kostnad).
*Alle telefontjenester har åpningstid hverdager fra 08:00 til 16:00.

Vi har hjulpet kunder å redusere sykefraværet med opptil 35%

Selv små kutt i sykefraværet vil ha stor innvirkning på bedriftens økonomi. Vi sørger for varig reduksjon av sykefravær ved å jobbe helhetlig med løsninger på både individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.

Få et uforpliktende tilbud

Legg igjen ditt telefonnummer, så blir du kontaktet av en rådgiver med et pristilbud og mer informasjon.

Eller ring oss på 33 50 56 29

Eller ring oss på 33 50 56 29